Book your Demo Now

Join our team today!

Together, we work hard, we laugh a lot, we brainstorm nonstop.

Our company is looking for

TECHNOLOG POSITION JMB Aircraft

MANUFACTURING/PROCESS ENGINEER AND R&D IN COMPOSITES

The adept will work cross functional value stream to develop and create innovations on ongoing operations of the composite aircraft production.

He/she will help to develop the new of manufacturing processes including choosing right technological solution and its implementation into process. Optimization of current technological solutions is crucial role in composite team.

An important aspect of this role is also the support of production: implementation of technological procedures into existing/running production line, root cause analysis and dispositions for non-conformities etc.

For person on this position is very important to have deep knowledge and personal interest in various composite production technologies: from wet hand layup, through infusion for example, to prepreg technologies etc.

Due the fact that this person will implement new machines and other modern technologies into production is important to have basic knowledge of CAD systems and designing.

Your responsibilities

 • Design, technology and process development for composite production
 • Support continuous improvements and standardize production process
 • Creating and providing documentation: work instructions, reports etc.
 • Management of technical and technological requirements
 • Design of tools and jigs

Your skills and experiences

 • Good composite production knowledge/insight with experiences - crucial
 • Strong individual and thinker taking initiative
 • Design and CAD knowledge is an advantage
 • Open to learn and joy in challenge solving

If you are interested to get more information about the available position, please contact us.

Our company is looking for

LAMINATION POSITION JMB Aircraft

WORKER OF ASSEMBLING COMPOSITE PARTS ONLY FOR THE MORNING SHIFT

Do you work as a carpenter, do you like your job or do you like it as a hobby and are you good at it? Do you enjoy building, creating and enjoying your own work? Would you like to be able to get a pilot's license and rent a plane to the sea for the weekend?

We offer

 • employment contract
 • 13 salaries, attendance bonus
 • allowance for meals and company meals
 • educational courses, training
 • cafeterias, on-site refreshments
 • corporate events for employees (sightseeing flights)
 • clean working environment, work clothes and footwear
 • friendly team

We have secured orders, we will secure your salary throughout the year, we value long-term co-workers.

Graduates are also welcome, we will learn!

If you are interested to get more information about the available position, please contact us.

Hledáme nové kolegy

TECHNOLOG JMB Aircraft

TECHNOLOG, PROCESNÍ INŽENÝR, VÝVOJ – KOMPOZITY

Hledáme vhodného adepta na pozici technologa/vývojového inženýra s potenciálem zlepšovat a vyvíjet výrobní proces produkce malého celokompozitního letounu.

Bude pomáhat vyvíjet nové výrobní procesy včetně výběru vhodných a správných technologických řešení a jejich implementace do sériové výroby. Vylepšování a nalezení cest ke zvýšení efektivity stávajících procesů je také klíčovou rolí v kompozitním týmu.

Důležitou funkcí pracovníka na této pozici je podpora chodu současné sériové výroby: překlopení teorie technologických procesů do běžící sériové výroby včetně tvorby dokumentace, odhalení neshodné výroby, zjištění jejích kořenových příčin a vytvoření nápravných opatření atd.

Pro osobu na této pozici je zásadní dobrá znalost rozličných technologií výroby kompozitních výrobků: počínaje „mokrou“ ruční laminací, přes kupříkladu infuzi až po prepregové technologie atd.

Vzhledem k faktu, že člověk na této pozici by měl být schopný zavádět do výroby i nové stroje a jiné moderní technologie, je potřeba mít alespoň základní znalosti CAD systémů a modelování.

Budete mít na starosti

 • Vývoj a aplikace technologií, vylepšování procesu výroby
 • Podpora plynulého vylepšování výroby a standardizování stávajících procesů
 • Tvorba technologické dokumentace: výrobní instrukce a návodky, protokoly a reporty atd.
 • Řízení požadavků technologického a technického rozvoje
 • Navrhování, konstruování a pomoc při tvorbě přípravků, nástrojů, forem atd.

Vyžadované dovednosti a zkušenosti

 • Velice dobrá znalost kompozitní výroby a hluboký vhled do technologií kompozitní produkce jsou zásadní
 • Schopnost samostatně uvažovat a převzít iniciativu
 • Znalost konstruování a CAD systémů výhodou
 • Ochota učit se a čelit výzvám

V případě zájmu se ozvěte na +420 725 170 766, ráda zodpovím Vaše dotazy.

Hledáme nové kolegy

LAMINACE JMB Aircraft

PRACOVNÍK/CE MONTÁŽE KOMPOZITNÍCH DÍLŮ POUZE NA RANNÍ SMĚNU

Pracujete jako truhlář, máte rádi svou práci nebo ji rádi děláte jako koníček a jste v tom dobří? Baví Vás něco postavit, vytvořit a těšit se z vlastní vykonané práce? Chtěli byste mít možnost si udělat pilotní průkaz a půjčovat si letadlo na víkend k moři?

Nabízíme

 • pracovní smlouva
 • 13 plat, bonus za docházku
 • příspěvek na stravování a závodní stravování
 • vzdělávací kurzy, školení,
 • kafetérie, občerstvení na pracovišti,
 • firemní akce pro zaměstnance (vyhlídkové lety)
 • čisté pracovní prostředí, pracovní oděv a obuv
 • přátelský kolektiv

Máme zajištěné zakázky, zajistíme Vám platy po celý rok, vážíme si dlouholetých spolupracovníků.

Vítáni jsou i absolventi, zaučíme!

V případě zájmu se ozvěte na +420 725 170 766, ráda zodpovím Vaše dotazy.